q-märkning

Fråga: Jag läste nyligen i en tidning termen q-märkning som användes om ett gammalt hus. Har bara hört talas om k-märkning. Försöker någon myndighet smyga på oss en ny benämning på ett gammalt begrepp? Stockholms stadsmuseum påstår att termen ändrades 1987. Men populärt säger man väl fortfarande k-märkning? Hörde det nyligen i tv. Förekommer q-märkning i lagtexter eller är det bara inom stadsarkitekternas revir?

Svar: En byggnad som har ett kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne. Länsstyrelser och Riksantikvarieämbetet handlägger dessa frågor. En byggnad eller en miljö kan även få ett skydd i kommunernas detaljplaner enligt PoB-lagen. Detta betecknas med q (Q) i planen. I vardagligt tal kallar man ofta detta för k-märkning. Med andra ord, det har hela tiden kallats för q-märkning i lagen, inte k-märkning. Det är vi i allmänspråket som har hittat på uttrycket k-märkning.

Frågedatum: 2000-02-10