QFD

Fråga: Hur översätter man QFD (quality function deployment) till svenska? Ett förslag är kundcentrerad planering.

Svar: Om man vill ha en beskrivande svensk term kan man t.ex. säga kundinriktad behovsanalys. Däremot skapar man inga nya svenska förkortningar, utan behåller de engelska men använder dem restriktivt.

Frågedatum: 1992-04-03