quenching

Fråga: I samband med supraledning finns en smältanordning som doppas ned i en kylvätska. På engelska kallas själva doppningen för quenching. Finns det någon svensk motsvarighet till detta uttryck?

Svar: Quenching kan motsvaras av kylning, släckning eller härdning beroende på sammanhanget. Vi har belägg på att det inom metallurgin kan motsvaras av alla tre.

Frågedatum: 1999-11-06