Fråga: Kan ni hjälpa mig med följande förkortningar ur en text om avdragsrätt: och KL. Vad står de för? Finns det engelska motsvarigheter? Här är kontexten: ”Detta framgår av det s.k. Shell-målet (RÅ 1991 ref 107), som gällde tillämpningen av 43 § 1 mom KL”

Svar: står i det här fallet för Regeringsrättens årsbok och kan översättas med Yearbook of the Supreme Administrative Court. KL står för kommunalskattelagen och kan översättas med Municipal Tax Act.

Frågedatum: 1999-11-09