rabitz

Fråga: Vad är rabitz, och vad består det av? Jag tror att termen hör hemma inom byggområdet.

Svar: Rabitz är en ’konstruktion bestående av ett i en trä- eller metallram inspänt nät av förzinkad järntråd, som används som underlag och form för ett putsbruk av kalk, gips eller cement, ofta tillsatt med nöthår i första påslaget (rabitzputs)’. Rabitz används särskilt för fribärande lätta skiljeväggar och för undertak.

Frågedatum: 1995-03-09