ram

Fråga: Hur definieras ram i byggteknik, brobygge osv.?

Svar: Ram definieras som ’system av balkar inbördes förenade med stela knutpunkter eller leder’.

Frågedatum: 1995-09-07