ramavtal

Fråga: Vad är ett ramavtal?

Svar: Ett ramavtal är ett ’avtal som ingås mellan en beställare och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa samtliga villkor för avrop som ska ske under en viss period’. Ramavtal talas det mycket om i samband med upphandlingar som myndigheter gör, till exempel i lagen om upphandling (LOU).

Frågedatum: 2017-03-22