rapport

Fråga: Hur definieras ordet rapport? För mig är det ett skriftligt dokument på några sidor som belyser ett ämne. Men kan man kalla en Powerpointpresentation för rapport? Många konsultbyråer väljer ofta att presentera sina resultat i en Powerpoint i stället för att göra både en skriftlig rapport och en presentation. Men frågan återstår – hur definierar vi rapport? Måste den ha en viss form?

Svar: I TNC:s ordlista ”Basord i våra fackspråk” definieras rapport som ’redogörelse för resultatet av en undersökning eller ett utfört uppdrag’. Som TNC tolkar begreppet här behöver en rapport inte ens vara skriftlig. Och som vi vet kan vi ju avge muntliga rapporter.

Insnävat till administrativ verksamhet definieras rapport i en svensk standard om dokumentation (SS 030910) som ’dokument i vilket resultatet av ett arbete redovisas, i första hand avsett för en uppdragsgivare’. Där finns också en anmärkning: ”En rapport kan redovisa forsknings- eller utvecklingsarbete eller behandla försök, provning, förhandling, resa e d.” I standarden har man bestämt att en rapport är ett dokument och då räknas inte en muntligt framförd rapportering i realtid som en rapport. Däremot skulle en inspelad muntlig rapport räknas hit.

Sammanfattningsvis: En Powerpointpresentation måste kunna vara en rapport om den redovisar allt som man kan kräva av en rapport. Så om man vill ha en skriftlig rapport i form av text, t.ex. i Word-format, bör man vara tydlig med det i dag.

Frågedatum: 2012-02-20