reducerare

Fråga: I en text om sågverksteknik stötte jag på ordet reducer. Vad är det?

Svar: Det rörde sig förmodligen om ett engelskt citatlån. Reducer heter på svenska reducerare eller reducermaskin. Reducer- förekommer som förled i t.ex. reducerflis.

Frågedatum: 2000-02-23