refurbishment

Fråga: Jag arbetar med ett direktiv om elutrustning, och i direktivet används ordet refurbish. I den svenska versionen har ordet översatts till renovera. Bestämmelsen i direktivet handlar om att reglera när en elutrustning (till exempel en mobiltelefon) får skickas till ett annat land för refurbishment (renovering). Jag tycker att det låter konstigt att renovera en elutrustning, men hittar ingen bra synonym. Ordet refurbish används ofta när det pratas om illegala avfalltransporter i internationella förhandlingar, till exempel i sammanhang där begagnade mobiltelefoner skickas till Afrika för refurbishment. Har ni något förslag på en svensk term som är bättre att använda än renovering?

Svar: Flera termer kan på svenska användas som motsvarighet till refurbish: renovera, bygga om, reparera, modernisera, förnya. I samband med mobiler används också rekonditionera: ”produkten är rekonditionerad av tillverkaren och återställd till nyskick”. I detta fall handlar det om att hitta en motsvarighet på svenska som täcker samma begrepp som döljer sig bakom engelskans refurbish, snarare än att hitta en synonym. Om man jämför den fackspråkliga definitionen av renovering: ˈförändring av ett objekt till ett skick som ur funktionssynpunkt är jämförbart med nytt skickˈ, som finns i TNC 104 Basord i våra fackspråk, upptäcker man att den stämmer ganska bra med den engelska fackspråkliga definitionen av refurbishment.

Definitionen av renovering är alltså ganska bred, och borde även kunna användas om elutrustning. Det finns till exempel belägg på att termen används i it-sammanhang: renovera system, renovering av program.

Frågedatum: 2015-03-24