registrerat värdepapper

Fråga: Jag skulle vilja ha hjälp med en ekonomisk term: non-bearer financial instrument. Kan det vara ett registrerat värdepapper helt enkelt?

Svar: Efter att ha konsulterat flera experter inom området har vi kommit fram till att det inte finns någon vedertagen svensk motsvarighet till termen. Dessvärre verkar inte heller begreppet bakom den engelska termen vara särskilt etablerat. Vissa experter som vi pratade med tyckte att icke överlåtningsbart värdepapper eller värdepapper registrerat på en viss person var bra på svenska, medan andra däremot ansåg att det är ett finansiellt instrument som inte är fysiskt och att det inte behöver säga något om dess överlåtbarhet. Utan mer information om det bakomliggande begreppet till den engelska termen är nog registrerat värdepapper den svenska motsvarighet som åtminstone inte är fel.

Frågedatum: 2006-02-10