retronym

Fråga: Jag har hört talas om synonymer och homonymer, men vad är en retronym?

Svar: Benämningen retronym är inte så etablerad som term men kan användas om ett uttryck som skapats för ett sedan tidigare namngivet begrepp till följd av att begreppet har vidgats och det ursprungliga uttrycket blivit för övergripande. Utvidgningen av begreppet har oftast att göra med teknisk utveckling. Exempel på retronymer är tjock-tv (använt i stället för det övergripande tv, som ju nu står för både platt-tv och tjock-tv), akustisk gitarr, papperstidning, snigelpost.

Frågedatum: 2011-06-22