reverse engineering

Fråga: Har TNC bättre förslag än omvänd ingenjörskonst för den engelska termen reverse engineering? Jag är ute efter en term som kan användas generellt i en text om teknik.

Svar: Vi har ett antal belägg för termen baklängeskonstruktion för begreppet ’handfast demontering eller isärtagning i syfte att identifiera fysiska komponenter och analysera konstruktionslösningar’. I programmeringssammanhang används termen dekompilering när man vill beskriva att man översätter ett programs maskinkod tillbaka till källkoden för att se hur programmet är konstruerat. Men om det inte är en text som är specialiserad inom programmering som du skriver, så rekommenderar vi att du använder termen baklängeskonstruktion, som bland annat används inom området maskinteknik.

Frågedatum: 2013-04-08