riktning

Fråga: Jag försöker förstå skillnaden eller likheten mellan dragriktning, riktbänksarbete, riktningsteknik och riktningsarbete.

Svar: Riktning finns i TNC 98 Tekniska basord och är en ’operation som innebär att en formavvikelse hos ett objekt åtgärdas’. En riktbänk använder man t.ex. vid riktning av krockskadade bilar. Detta är de enda uppgifter som jag lyckats få fram, men det kan förhålla sig så här: Riktningsarbete utförs med hjälp av olika riktningstekniker (riktningsmetoder) och ett exempel på en sådan är dragriktning. För att kunna utföra riktningsarbeten använder man sig av vissa maskiner eller hjälpmedel. Ett sådant hjälpmedel är riktbänken och riktbänksarbete är då arbete vid en sådan bänk.

Frågedatum: 2000-05-03