roll, funktion

Fråga: Jag hoppas att ni kan hjälpa mig med en fråga som kommit upp inför ett möte jag har i morgon. Frågan gäller vilken term vi ska välja när vi beskriver ”roll” eller ”funktion” (organisatoriskt) i processbeskrivningen för företagslotsning.

Svar: I allmänspråket verkar roll och funktion användas ganska synonymt. Men i ett administrativt fackspråk skulle man kunna se på det så här: Begreppet ”roll” beskriver vilka normer och förväntningar en person eller organisatorisk enhet har på sig i ett visst sammanhang, medan ”funktion” beskriver någon uppgift, verksamhet eller dylikt som man vill ska finnas och fungera, ofta något som ska utföras med vissa på förhand givna förutsättningar och ett på förhand beskrivet resultat. En person kan i en och samma roll kan ha flera funktioner. Exempelvis: Anna Andersson är informatör och har flera roller. Hon har i rollen som företagslots inom kommunen två funktioner: att ge allmän rådgivning till företag och att ha huvudansvaret för vissa ärenden under kommunens handläggningstid.

Frågedatum: 2011-12-14