rundgång

Fråga: Vad heter rundgång (inom telefoni) på engelska? Är självsvängning en synonym till rundgång?

Svar: Ja, rundgång och akustisk självsvängning är synonymer. De engelska termmotsvarigheterna för detta begrepp är acoustic feedback instability eller acoustic self-sustained oscillation.

Frågedatum: 1995-02-22