s-fog

Fråga: Vilken av formerna ”tallbeckolja” och ”tallbecksolja” bör användas. I Rikstermbanken finns formen ”tallbeckolja”. Hur motiveras formen utan foge-s?

Svar: Använd ”tallbeck” eller formen ”tallbecksolja”. Om du i Rikstermbanken högertrunkerar när du söker på tallbeck, dvs. skriver * direkt efter ordet, får du även träff i posterna ”tallbeck” i två av våra ordlistor. Det verkar som om ”tallbeck” och ”tallbeckolja” används synonymt.

Det är mycket vanligt i olika tekniska fackspråk att man kör s-fogelöst. Andra exempel: ultraljudsvetsning, bygglovansökan, frånluftanordning, tvåkomponentlack. När det är klart att det är en sammansättning av typen ((a+b)+c) brukar vi dock hävda att foge-s ska in.

Frågedatum: 2010-06-16