sammanflätning, entanglement

Fråga: Idag läste jag ett pressmeddelande där kvantmekaniska tillstånd som är entangled beskrevs som ”snärjda”, och det var nytt för mig. ”Sammantrasslade” eller ”sammanflätade” tillstånd verkar vara vanligast, och det senare verkar vara Optiktermgruppens alternativ som finns i Rikstermbanken. NE använder sig av ”hoptvinnade”. Har TNC någon rekommendation för hur jag borde tänka när jag ska skriva populärvetenskapligt om fenomenet?

Svar: I detta fall rekommenderar vi Optiktermgruppens alternativ sammanflätning. Det tycks också vara det vanligaste svenska uttrycket för det kvantfysiska fenomen som på engelska benämns entanglement.  I populärvetenskapliga sammanhang brukar vi uppmuntra användning av facktermer, eftersom de är vedertagna inom sitt fackområde, givetvis förutsatt att man förklarar dem i den löpande texten eller kanske i en ordlista.

Frågedatum: 2016-11-23