samtycke

Fråga: Personuppgiftslagen (PUL) använder samtycke, men ibland vill jag hellre skriva godkännande på vår webbplats. Kan jag det?

Svar: Nej, samtycke är vid det här laget en etablerad term för det som kan definieras som ’frivillig, särskild och otvetydig viljeyttring genom vilken en person som tillfrågats om något, efter att ha fått information, godtar det frågan gäller’. I ett sammanhang som har med PUL att göra kan samtycke inte bytas ut mot godkännande, som är betydligt allmännare till betydelsen.Den här definitionen kommer från det projekt om biobanker som TNC var engagerad i för några år sedan. Där stod också i en anmärkning till termposten: ”Notera att det beslut som den tillfrågade fattar kallas samtyckesbeslut och kan innebära att han/hon lämnar sitt samtycke eller att han/hon inte gör det. Undvik att använda samtycke synonymt med samtyckesbeslut.”

Frågedatum: 2012-05-03