sanering

Fråga: Hur definierar man sanering inom byggområdet?

Svar: Det beror lite på vad du menar. I TNCs nya ordlista ”Basord i våra fackspråk” finns två definitioner av sanering. Den ena definitionen lyder: ’upprustning till modern standard’ med anmärkningen: ”Sanering avser ofta flera hus eller hela bostadsområden.” Det vi här avser med sanering ligger nära begreppen restaurering och renovering.Om du däremot vill ha en definition av sanering av t.ex. asbest från en byggnad så ser definitionen ut så här: ’avlägsnande av skadliga ämnen’ med anmärkningen: ”Sanering avser ofta större ytor eller områden.”(I TNCs webbokhandel kan du köpa ”Basord i våra fackspråk” och andra publikationer från oss.)

Frågedatum: 2006-01-30