screencast

Fråga: Finns det någon vedertagen översättning till svenska av ”screencast”? Det innebär att man spelar in det som försiggår på en datorskärm (till exempel ett bildspel i Powerpoint) för att andra sedan ska kunna gå in och titta på detta. Wikipedia har översättningen skärmfilm.

Svar: Skärmfilm är en godtagbar översättning i detta sammanhang. En annan översättning, som också är tämligen spridd, är skärminspelning.

Frågedatum: 2013-02-12