shuffle

Fråga: På bland annat mp3-spelare finns knappar som det står shuffle och random på. Vad betyder shuffle och random? Vad kan man säga på svenska?

Svar: Shuffle och random står för samma sak, att spår väljs slumpvis. På svenska kan man säga slumpval.

Frågedatum: 2000-11-22