sickelcellsanemi

Fråga: En av mina studenter har skrivit en rapport om adulta stamceller. Där används ordet sickle cell anemi särskrivet som på engelska. Jag antar att termen är densamma på svenska, men vad rekommenderar ni: sicklecellanemi, sickle cellanemi eller sickle cell-anemi?

Svar: Inget av dessa. Det heter sickelcellsanemi på svenska.

Frågedatum: 2007-05-11