skimming

Fråga: Jag har hört att skimming betyder att man tar lite pengar från väldigt många konton eller transaktioner och på så sätt tjänar stora pengar utan att ta mycket från någon enskild. Det handlar alltså om att ”skumma av grädden från mjölken”, ”to skim” på engelska. Stämmer det?

Svar: Nej, inte enligt Datatermgruppens utredning:

”Försvenskningen skimning har redan fått betydande spridning och vi anser den acceptabel, liksom verbet skimma. Vi vill dock även föra fram kortkapning som en mer begriplig svensk term. För den person som ligger bakom och för den apparatur som används kan man tala om skimmare. Som en beskrivande förklaring av skimning kan smygavläsning användas. Den allmänna betydelsen av engelskans skim är ’skumma’. Med skimning eller ännu hellre kortkapning avses en speciell betydelse: något som bedragare gör när de i smyg med en liten dosa eller tillsats fångar upp informationen som finns på bank- och kontokort, för att sedan skapa ett duplikatkort med samma information.”

Frågedatum: 2008-01-04