skogskubikmeter

Fråga: I en text om skogsbruk förekommer tre förkortningar, ”sk”, ”s” och ”t”. Vad betyder de och vad motsvaras de av på tyska?

Svar: Beteckningen ”sk” står för skogskubikmeter, fast man brukar skriva ”m3 sk”. Beteckningen avser stammar inklusive bark och topp men exklusive kvistar. På tyska säger man Erntefestmeter mit Rinde. Beteckningen ”s” används för stjälpt mått som också skrivs ”m3 s”; det som avses är stjälpt mått flis, men tysk benämning har vi tyvärr inte kunnat finna. Beteckningen ”t” används för sågat virke och avser höjd, längd och bredd på en hög sågat virke inklusive mellanliggande luft; det kallas också travvolym. På tyska heter det Holzstapelvolumen.

Frågedatum: 1995-09-29