skorstensutsläpp

Fråga: Vad är det svenska uttrycket för smokestack emissions?

Svar: Det finns två möjliga termekvivalenter som används: skorstensutsläpp eller skorstensemission. Avdelningen för utsläpp på Naturvårdsverket bekräftar att emission och utsläpp anses vara synonymer. Man bör alltså hellre använda ordet utsläpp än det ogenomsynliga emission.

Frågedatum: 2004-10-10