skrattvetenskap

Fråga: I USA kan man studera gelotology, vilket är läran om skratt. Gelotology är inte etablerat som vetenskapsområde i Sverige än, men det är på frammarsch och jag ska skriva om det. Min fråga är: hur ska gelotology benämnas på svenska? Gelotologi, eller kan det fungera med något som är lättare att förstå, som skrattvetenskap?

Svar: Både gelotologi och skrattvetenskap är bra förslag – gelotologi främjar internationell förståelse och skrattvetenskap är lättare att förstå i Sverige. Vårt resonemang när det gäller val mellan en svensk och en inlånad term är normalt att välja den term som är mest etablerad i fackspråket, och att välja den svenska om de två termerna är lika etablerade. I det här fallet saknas ett etablerat bruk i svenskan, så termerna kan sägas vara lika (o)etablerade. Vi rekommenderar dig därför att använda skrattvetenskap.

Frågedatum: 2016-05-02