slev

Fråga: Jag skulle behöva hjälp med att hitta en benämning för en detalj på en biopsinål. Delen kallas på engelska för marrow acquisition cradle och är den insats på nålen där benmärgsprovet kvarhålls.

Svar: I en svensk bruksanvisning som en återförsäljare har skrivit, kallas den delen på nålen slev. Det ser ut att vara en avlång, halvcylinderformad detalj, som en vagga eller en trubbig slev. Kan det passa tro?

Frågedatum: 2007-05-31