smiley

Fråga: Finns det formella krav på en namnteckning? Kan en ”smiley” vara en namnteckning?

Svar: Vi kan inte hitta några formella krav på en namnteckning i Svensk författningssamling. Men enligt flera källor är en namnteckning en persons egenhändigt skrivna namn på det för honom/henne typiska sättet. I boken ”Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna” (2000) står att läsa att en ”smiley” (som för övrigt på svenska hellre bör kallas smilis) är en symbol och alltså ingen namnteckning, det vill säga ett egenhändigt skrivet namn.

Frågedatum: 2008-02-13