sng

Fråga: Vad betyder förkortningen sng?

Svar: Sng uttyds på franska som sans notre garantie, på engelska som without our guarantee, och vi föreslår därför på svenska utan vår garanti.

Frågedatum: 1995-08-08