spädningsfel

Fråga: I produktinformationen för en monoklonal antikropp står det ”inherent variability resulting from reagent dilution”. Är inherent rätt ordval på svenska? Om ej, vad kan det ersättas med?

Svar: Vad som åsyftas med ”inherent variability” är antagligen ett så kallat spädningsfel (pipetteringsfel vid utspädning, eller bara den slumpmässiga variationen i antal molekyler som befinner sig i en viss liten volym). Använd alltså termen spädningsfel på svenska.

Frågedatum: 2009-02-21