springande kantlist

Fråga: I Byggkatalogen står uttrycket springande kantlist. Heter det så på korrekt svenska? Vad heter det på tyska?

Svar: Termen springande kantlist är korrekt enligt svensk standard. Beträffande tysk motsvarighet kommer vi inte längre än till att kantlist heter Umleimer. De tyska benämningarna på olika typer av kantlister kan man möjligen hitta i tyska dörrkataloger eller i tysk standard.

Frågedatum: 1993-06-17