stamledning

Fråga: Hur definieras termen stamledning? Det handlar om en ansvarsfråga i en bostadsrättsförening. Riksbyggens definition (när det gäller vattenledningar) lyder: ’ledning som betjänar flera nyttjare’.

Svar: Det här handlar mer om den tekniska tillämpningen än om hur ordet ska definieras. Om det är en av Riksbyggens fastigheter borde de ha tillämpningsregler eller allmänna bestämmelser som man kan följa. I svensk standard definieras stamledning som ’ledning som förbinder grenledning eller avloppsenhet med huvudledning’, även om detta är en definition för en väldigt speciell tillämpning (skeppsteknik). I brist på en mer allmän definition accepterar TNC Riksbyggens definition.

Frågedatum: 1995-07-10