stödjande forskning

Fråga: Jag behöver en svensk ekvivalent till underpinning research. Uttrycket används som en av åtta koder i HRCS (Health research classification system), som också används i Sverige i ansökningar om anslag till forskningsprojekt inom medicinområden.

Svar: I det här sammanhanget är underpinning research att betrakta som en rubrik snarare än en term. Någon etablerad svensk motsvarighet finns inte, men vi föreslår stödjande forskning. På HRCS webbplats finns en utförlig förklaring av begreppet: forskning som är inriktad på organismens normala funktion med fokus på det som kan ha betydelse för hälsa osv. Forskningen handlar alltså inte primärt om sjukdomar men den understödjer ”sjukdomsforskning”.

Frågedatum: 2010-04-14