systemisk administrering

Fråga: Ska jag säga: ”patienter som har behandlats med interna steroider får lättare hudproblem” eller är det bättre att säga ”patienter som har behandlats systemiskt med steroider får lättare hudproblem”?

Svar: Skriv antingen ”invärtes steroider” (inte ”interna”) eller ”systemiskt med steroider”. Båda alternativen går bra i detta sammanhang. Läkemedel kan bl.a. indelas i invärtes läkemedel (tabletter, stolpiller, injektionsvätskor m.m.) eller utvärtes läkemedel (salvor, krämer, örondroppar m.m.) Läkemedel kan också indelas enligt typ av administrering, lokal eller systemisk. Lokal administrering innebär ’behandling på platsen för den sjukliga förändringen’, t.ex. behandling av en dermatit med kortisonpreparat i kräm. Systemisk administrering kan innebära dels ’behandling av hela kroppen’ och dels ”behandling av ett enskilt organsystem’. Observeras bör alltså att ”systemisk” och ”invärtes” inte är helt synonyma uttryck. En instillation i till exempel urinblåsan är definitivt invärtes men inte säkert systemisk, det kan mycket väl vara fråga om lokal behandling.

Frågedatum: 2010-02-01