team

Fråga: När är det okej att använda sig av svengelska? Hur ska man veta när ett uttryck har blivit accepterat att använda, eller är det aldrig accepterat att använda sig av uttryck som ”läkarteam”?

Svar: Jovisst är det okej att använda lånord i svenskan. För det är som låneord vi ser på det som du kallar för svengelska. Men problemet ligger förstås i din fråga om när ett uttryck har blivit accepterat som lånord. Ord som ”byrå”, ”film”, ”container”, ”team”, ”jobb”, ”mejla” har vi hämtat från andra språk och ev. anpassat för att få dem att fungera bättre i det svenska språket. Vi ger dem ofta svenska böjningar – det heter t.ex. ”två containrar”, ”läkarteamet”, ”mejlade” – och just anpassningen till det svenska språksystemet är något som vi språkvårdare månar om, för att det inlånade ordet ska kunna hanteras på ett smidigt sätt i skrift. För att kolla om ett lånord används mycket i svenskan kan man söka i SAOL, i Språkbanken och i Rikstermbanken.

Det är alltså okej med lånord, men: det kan finnas andra sätt att benämna begreppet i fråga på svenska. Vi vill därför också mana till att man är en aning restriktiv när det gäller facktermer och kollar om det finns redan etablerade termer på svenska. Men när det gäller ordet ”team” är det sedan länge accepterat i svenskan.

Frågedatum: 2012-01-23