tecken på, tecken till, tecken för

Fråga: Vilken preposition är bäst att använda med ”tecken”? ”Tecken på” eller ”tecken till”? Kan man överhuvudtaget använda ”tecken för”?

Svar: Det beror på. Prepositionen ”för” brukar användas när ”tecken” betyder ’beteckning’ (”svart är tecken för en svår nedfart”) och ”på” när betydelsen är ’symtom’ (”tecken på svininfluensa kan vara feber”). Prepositionen ”till” brukar användas när ”tecken” betyder ’antydan’ (”det fanns inte ett tecken till fruktan hos soldaterna”).

Frågedatum: 2010-02-04