teknolog

Fråga: Vad är det för skillnad mellan teknist och teknolog inom utbildningsväsendet? Kan man kalla studerande till högskoleingenjör för teknolog?

Svar: Teknist är teknikstuderande på gymnasienivå eller motsvarande, teknolog är studerande på teknisk högskola. Inom de tekniska högskolorna tycks begreppet vara begränsat till grundutbildningen. Vi anser att såväl studerande till civilingenjör som studerande till högskoleingenjör kan kallas teknologer.

Frågedatum: 2000-08-04