telekom

Fråga: Jag skriver min examensarbetesrapport och undrar vad som är bäst att använda: Telecom eller Telekom? Min rapport är på svenska men jag har ofta sett den engelska stavningen även i svensk press.

Svar: Du bör skriva telekom på svenska, alltså med liten begynnelsebokstav och med k-stavning. Sätt inte heller något bindestreck i ordsammansättningar med telekom: man skriver således t.ex. telekommarknad.

Frågedatum: 2002-05-17