terminering

Fråga: Jag har fått en fråga om vad terminering är. Frågan är ställd av en konstruktör som arbetar med elartiklar ”med och utan terminering”. Det enda jag kan hitta i mina källor är i TNC-term en hänvisning till ett svar från Biotermgruppen, där det bara konstaterades att termen finns. Kan TNC berätta lite mer om vad den betyder (inom biotermområdet om inte annat)?

Svar: I biologiska processer, typ DNA-replikation (DNA→DNA) eller transkription (DNA→RNA) eller translation (RNA→protein) brukar man använda terminering när man avser själva avslutandet av processen, dvs. då polymerisationsreaktionen avbryts. Den stegvisa påbyggnaden av molekylen kallas elongering. Under termposten translation hos Biotermgruppen kan du se en översiktsbild av translationen, där vi dock inte har med termineringen. Ordet terminering tycks finnas i många andra fackområden också, och vi gissar att det som är gemensamt för begreppet oavsett fackområdet är att det handlar om någon typ av avslut.

Frågedatum: 2008-01-28