tic, tick

Fråga: Hur benämns ”ständigt återkommande kort, häftig och ofrivillig ryckning” på svenska: tics eller tick? Och hur är böjningen?

Svar: Om det är den medicinska termen du är ute efter så rekommenderar vi ordformen tick på svenska framför tics. Och den böjning som är bäst är ”ett tick, ticket, flera tick, de där ticken”. Däremot vet vi att ordformen tics ofta förekommer i allmänspråket. Där används det också ibland i överförd betydelse för att svepande benämna en (o)vana vi har: ”Det har varit ett tic, en tvångshandling, ett specialintresse eller vad du vill kalla det.”

Frågedatum: 2015-03-24