tids-

Fråga: Inom vårt företag som arbetar i byggbranschen brukar vi använda benämningen tidplan. Tidsplan förekommer också och står i SAOL. Går det att få veta vilket som rekommenderas av TNC?

Svar: Enligt en gammal TNC-rekommendation bör det heta tidplan. Motiveringen är att vid storheten tid bör förledet vara tid-, medan förledet tids- bör användas när ”historisk” tid avses, t.ex. tidsanda eller tidstypisk. Den här rekommendationen är knappast möjlig att strikt följa men om man vill man kan man försöka göra en sådan åtskillnad mellan dessa båda förled.

Frågedatum: 1999-12-15