tidsavsnitt

Fråga: Jag skriver om geologi och undrar när man använder stor begynnelsebokstav för tidsavsnitt, bergarter och bergartsavsnitt. I TNC:s ”Geologisk ordlista” (1988) finns det i slutet av boken riktlinjer för hur berggrundsindelningar (t.ex. lito- och biostratigrafier) borde skrivas på svenska, dvs. helst med liten begynnelsebokstav. Men jag ser allt oftare hur termerna skrivs med stor begynnelsebokstav samtidigt som man hänvisar till internationella överenskommelser. Är det så att något har ändrats i geologins skrivregler eller blir det svårare och svårare för forskare som enbart publicerar sig på engelska att se hur den svenska motsvarigheten borde vara?

Svar: I dag är det väldigt vanligt att engelskt skrivsätt och engelska skrivregler påverkar oss, och det är säkert därför man oftare ser versaler även i svenska texter. Det är väldigt viktigt att vara klar över att helt andra regler för t.ex. stor eller liten bokstav gäller när man skriver på engelska. Det är förstås inte alla medvetna om, så när många som är vana vid att läsa och skriva på engelska någon gång får möjlighet att skriva på svenska tar de med sig det engelska skrivsättet till sina svenska texter. Stor eller liten begynnelsebokstav i gråzonen mellan namn och benämning är dessutom ett erkänt knivigt område. Vårt råd är att du följer de svenska skrivreglerna för benämningar på arter, sorter och enheter och överallt använder liten begynnelsebokstav. Det innebär att du kan fortsätta att följa de råd som står längst bak i Geologisk ordlista (1988).

Frågedatum: 2011-01-20