tolerans

Fråga: Hur uttrycker man toleranser i löpande text?

Svar: I löpande text är det lämpligt att använda snedstreck, t.ex. ”50 +5/–2”. Om toleransen är lika stor åt båda hållen är det lämpligt att använda plus-minus-tecknet.

Frågedatum: 1995-07-31