trädbränsle

Fråga: Heter det träbränsle eller trädbränsle? Hur definieras begreppet?

Svar: Det heter trädbränsle, och definieras som ’biobränsle från trädråvara som inte genomgått kemisk process’.

Frågedatum: 1995-11-21