trafikö

Fråga: Jag översätter en film där man talar om ett hus som står på en traffic island. Finns det något ord på svenska för detta?

Svar: Ja, det heter trafikö på svenska och definieras i TNC 61 Kommunalteknisk ordlista som ’avgränsat område i väg- eller gatukorsning avsett att leda och åtskilja trafikströmmar’. Exempel på trafiköar är refug, rondell och skiljeremsa. Om en trafikö är tillräckligt stor kan det naturligtvis finnas ett hus på den, men något särskilt ord för en trafikö med hus på har jag inte hittat. Det var ju heller inte det frågan gällde.

Frågedatum: 1996-10-21