transvestit

Fråga: Kan jag använda transvestit när jag skriver?

Svar: Ja, du kan använda transvestit om en person, men bara om personen själv valt att identifiera sig, kalla sig eller bli omnämnd som transvestit. Idag är transperson en betydligt vanligare benämning, men används mer övergripande än transvestit. Uttrycket transvestit står för en person som använder ett annat köns könsuttryck, medan transperson som begrepp tar med flera aspekter av kön i beräkningen: det innebär en person var könsidentitet eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen för det kön som registrerats vid födelsen, alltså det biologiska och juridiska könet.

Frågedatum: 2017-02-08