tredjelandstillstånd

Fråga: Hur översätter man bäst tredjelandstillstånd till engelska i transportsammanhang?

Svar: Uttrycket third country permit förekommer, bl.a. i EU-dokument. Det bekräftades även av Tullverket.

Frågedatum: 2005-02-07