tribologi

Fråga: Har hört termen tribologi i samband med underhållsmetoder. Vad avses och varifrån kommer ordet?

Svar: Tribos kommer av grekiskan och betyder gnida. Tribologi definieras som ’läran om friktion, smörjning och slitage eller nötning’. Termen myntades i det här sammanhanget 1966, och den tycks vara internationell.

Frågedatum: 1995-11-22