tröskel

Fråga: Jag har hamnat i en tvist och behöver hjälp med att reda ut begreppet tröskel. Hur hög kan en tröskel vara? Finns det någon definition?

Svar: I Gunnar Dravnieks ”Byggandets ord” finns följande definition av tröskel: ’upphöjning vid dörrens underkant i syfte att få dörren att sluta tätt’ . Den exakta höjden verkar inte höra till begreppets väsentliga kännetecken, vilket också bekräftas av andra källor.

Frågedatum: 2011-10-06